Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kierunek Wod-Kan o modernizacji oczyszczalni ścieków w Opolu

O kluczowej dla miasta Opola inwestycji modernizacji ścieków w Opolu można przeczytać w najnowszym wydaniu ogólnopolskiego czasopisma Kierunek Wod-Kan (numer 4/20) oraz na portalu kierunekwodkan.pl. 

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. realizuje największą inwestycję nie tylko w historii opolskich wodociągów, ale i miasta – projekt pn. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej”. Osiągnięcie zamierzonych celów przyczyni się do znacznego podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji opolskiej.

30.03.2017 r. WiK w Opolu Sp. z o.o. zawarła umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu, który realizowany jest w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze wodno-ściekowym z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- Projekt nie tylko wypełnia zobowiązania wynikające z wymogów unijnych, ale bezpośrednio realizuje misję spółki polegającą na niezawodnej dostawie wody i odbiorze ścieków przy jednoczesnym stosowaniu nowoczesnych, chroniących środowisko technologii oraz jest odzwierciedleniem przyjętych przez zarząd strategii i zadań statutowych w zakresie jakości i ochrony środowiska. Trzeba podkreślić, że spółka od wielu lat efektywnie pozyskuje i wykorzystuje środki unijne, a ta inwestycja stanowi kontynuację realizowanych projektów dotyczących kompleksowych działań związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie aglomeracji Opole - mówi Ireneusz Jaki, prezes zarządu w WiK w Opolu Sp. z o.o.


CAŁY ARTYKUŁ DOSTĘPNY JEST NA PORTALU kierunekwodkan.pl  (numer 4/20, data publikacji 01.12.2020).

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności


Brak opisu obrazka

fot. J.Małkowski

 

Wersja XML