Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Archiwum taryf

Wrzesień 2019 r. 

Informujemy, że decyzją nr GL.RZT.070.2.8.2019 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 20 września 2019 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola

oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie: 

Taryfa wchodzi w życie w dniu 28 września 2019 r. na okres 3 lat.

Informujemy, że Decyzją nr GL.RZT.070.2.7.2019 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 20 września 2019 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turawa na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie w dniu 28 września 2019 r.

Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków:

 

Wersja XML