Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwiedzanie techniczne modernizowanej oczyszczalni

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. realizuje największą inwestycję w historii miasta Opola - Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej”.  Aby podzielić się wiedzą z zakresu zagadnień procesów budowlanych zorganizowane zostały wycieczki techniczne na teren modernizowanej oczyszczalni ścieków dla uczniów opolskich szkół technicznych i budowlanych.
 
29 września br. uczniowie Publicznego Technikum nr 6 w Zespole Szkół Budowlanych w Opolu oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu odwiedzili plac budowy. Celem wycieczki było utrwalenie przepisów BHP przy wykonywaniu robót budowlanych, zapoznanie się z wybranymi aspektami remontu, rozbudowy i modernizacji obiektów na oczyszczalni, przybliżenie zagadnień dotyczących dokumentacji budowlanej, technologii, organizacji i kontroli wykonywanych robót budowlanych. W trakcie wycieczki przyszli budowlańcy mieli okazję zobaczyć jak powstają Wydzielone Komory Fermentacyjne przy ul. Ceglanej metodą deskowania ślizgowego. Zasada metody ślizgowej polega na ciągłym, pionowym albo nachylonym podnoszeniu konstrukcji szalunku z jednoczesnym wykonywaniem wielu etapów: betonowania, zbrojenia, pielęgnowania betonu, aplikacji powłok ochronnych betonu w jednym ciągu technologicznym. Metoda ta jest ponad trzykrotnie szybsza od tradycyjnego deskowania przestawnego. Pozwala uzyskać całkowicie monolityczną strukturę powierzchni. Znacząco wpływa to na jakość konstrukcji oraz pozwala zaoszczędzić koszty. 
 
Wydarzenie miało miejsce w ramach VI edycji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju 2020 (European Sustainable Development Week – ESDW), który odbywał się w dniach 20-26 września 2020 r. To dobra okazja do pokazania przedsięwzięć i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska oraz innych działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Głównym założeniem tego wydarzenia jest promowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (Sustainable Development Goals – SDGs), przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 r. Więcej informacji znajduje się na stronie https://esdw.eu/events/__trashed-115/
 
 

 

 
Media o wydarzeniu:
 
TVP3 Opole Rozmowa Dnia
TVP3 Opole Kurier Opolski
NTO
Radio Opole
Radio Doxa
Czas na Opole
 
 
 
Wersja XML