Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Magdalena Pochwała, Kierownik Działu Ochrony Środowiska w Radiu Doxa

Zapraszamy do wysłuchania ciekawej rozmowy o ważnych kwestiach związanych z ochroną środowiska. Codzienne zachowania mieszkańców mają wpływ na całą miejską gospodarkę wodno-ściekową.

Przede wszystkim apelujemy do mieszkańców o to, aby nie wrzucali do toalety śmieci – mówiła w Radiu Doxa Magdalena Pochwała, kierownik działu Ochrony Środowiska w opolskim WiK-u.

Rocznie w ściekach trafia do oczyszczalni od 13 do 15 tys. ton odpadów, to najczęściej resztki jedzenia, odpady higieniczne, tekstylne, woreczki foliowe. Odpady bardzo rzutują na funkcjonowanie kanalizacji sanitarnej jak oczyszczalni ścieków, wywołują awarie u mieszkańców oraz zatory w sieciach. 

Mowa była również o proekologicznych inwestycjach realizowanych przez spółkę. Ta największa, która obecnie jest realizowana to modernizacja oczyszczalni ścieków przy ulicy Wrocławskiej.   Dzięki tej inwestycji zwiększy się sprawność oczyszczalni, produkcja zielonej energii na potrzeby spółki, ograniczony zostanie także uciążliwy zapach wokół samej oczyszczalni.

MP3Magdalena Pochwała w Doxa fm.mp3

Całego nagrania można również posłuchać TUTAJ

Brak opisu obrazka

Wersja XML