Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2014.05.30

Zakończenie Kontraktu 12 – Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Krośnica, Borycz, Utrata Grabów w gminie Izbicko – roboty drogowe odtworzeniowe po robotach kanalizacyjnych

Wersja XML