Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyznaczeniu i danych kontaktowych inspektora ochrony danych

Na podstawie art. 37 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., wyznaczyła inspektora ochrony danych – Lesława Watrasa. Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO.

W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany nr telefonu: 

77-443-56 06

Osoby, których dane dotyczą mogą się także kontaktować z inspektorem ochrony danych pisemnie:

Lesław Watras
Inspektor Ochrony Danych
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu  Sp. z o.o.
ul. Oleska 64
45-222 Opole

 

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 RODO inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Wersja XML