Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2014.05.23

Zakończenie Kontraktu 9 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnów Opolski realizowanego w ramach Projektu „TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski – II etap” oraz Wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Tarnów Opolski

Wersja XML