Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prace renowacyjne w rejonie ul. Ozimskiej

Uprzejmie informujemy o konieczności realizacji prac renowacyjnych - naprawy metodą bezwykopową odcinka sieci kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. Ozimskiej - pomiędzy ulicą Plebiscytową a Katowicką. 

Planowany termin realizacji robót: 02-11.09.2020 r.

Prace będą przeprowadzane od 7 rano do późnych godzin nocnych. Ze względu na skalę wykonywanych prac możliwe są utrudnia w ruchu drogowym i pieszym w wyżej wymienionych terminach.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

 

Wersja XML