Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja SUW Zawada

Najwyższa jakość opolskiej wody kranowej

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o. realizuje największą inwestycję w historii miasta Opola - Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz  z poprawą  gospodarki wodno - ściekowej”. W ramach Projektu zmodernizowana została Stacja Uzdatniania Wody w Zawadzie. WiK w Opolu Sp. z o.o., mając na uwadze zmieniające się przepisy prawne w zakresie jakości wody przeznaczonej do picia, podejmuje szereg działań w celu podniesienia walorów jakościowych wody dostarczanej odbiorcom.

„Przeprowadzona modernizacja SUW-u nie tylko ulepszyła cały system zaopatrzenia miasta w wodę, ale gwarantuje, że dostarczana mieszkańcom Opola woda kranowa, tj. woda Opolanka z głębi ziemi doskonale nadaje się do spożycia bezpośrednio z kranu i jest smaczną, zdrową, i tanią alternatywą dla wód butelkowanych” – podkreśla Mateusz Filipowski, Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych i Inwestycyjnych w Spółce WiK Opole.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem  PDFwik_lipiec SUW Zawada.pdf

Wersja XML