Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Postęp prac na modernizowanej oczyszczalni ścieków

4 lipca 2020 r. w NTO ukazał się artykuł o postępie prac na modernizowanej oczyszczalni ścieków i realizacji Kamienia Milowego nr 1. 

Postęp prac na modernizowanej oczyszczalni ścieków – inwestujemy z myślą o środowisku
 
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o. realizuje największą inwestycję w historii miasta - Projekt pn.: „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz  z poprawą  gospodarki wodno - ściekowej”.
 
W ramach Projektu największe z 13 zadań inwestycyjnych stanowi „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków ( cz. A + cz. B)” o wartości ok. 170 mln zł. Jest to kluczowe zadanie, mające na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji opolskiej. Podczas jego realizacji zostanie wybudowanych, przebudowanych oraz  wyremontowanych ok. 70 obiektów. W czasie trwania inwestycji, największe wyzwanie stanowi prowadzenie robót przy utrzymaniu ciągłości pracy oczyszczalni.
 
Cały artykuł dostępny jest tutaj PDFNTO Kamień Milowy nr 1 OŚ.pdf
 
Brak opisu obrazka

fot. J. Małkowski
Wersja XML