Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą – 17 czerwca

W 1995 roku ONZ ustanowiło dzień 17 czerwca jako doroczny Światowy Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy. Celem obchodów jest zwrócenie uwagi świata na rosnący problem degradacji ziemi na suchych, półsuchych i półpustynnych obszarach i idące za tym w parze konsekwencje dla środowiska i życia człowieka.

17.06 – Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą – Radio Doxa FM

Dlaczego dochodzi do pustynnienia ?

Głównymi przyczynami są czynniki klimatyczne takie jak wysokie temperatury, naturalne procesy erozyjne czy długotrwałe braki opadów. Jednak znaczny wpływ mają też czynniki antropogeniczne, wynikające z  działalności człowieka.

Nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych (wycinki lasów, wypasy bydła, nieumiarkowane korzystanie z zasobów wodnych) prowadzi do degradacji gleby, w wyniku czego ograniczona zostaje produkcja rolnicza i leśna, co w niektórych częściach świata oznacza głód i biedę.

Pustynnienie obszarów dodatkowo pogłębia problem z dostępem do wody pitnej, z którym boryka się na świecie ponad 785 mln ludzi. ONZ szacuje, że w najbliższej przyszłości problem z pustynnieniem i deficytem wody może dotknąć aż 12% terenu Europy, należy więc zatem w porę zacząć się troszczyć o zasoby wodne.

Jak oszczędzać wodę?

Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów naszej planety i niezbędną do życia. Jest zasobem, z którego korzystamy każdego dnia.

Ocieplenie klimatu, zanieczyszczenie środowiska i brak rozwagi w korzystaniu z wody sprawiają, że zasoby wody słodkiej zaczynają się kurczyć.

Tymczasem, oszczędzanie wody nie musi być czasochłonne ani męczące. W dużej mierze na zmniejszenie jej zużycia mogą przełożyć się racjonalne decyzje zakupowe i wykształcenie kilku prostych nawyków.

Brak opisu obrazka

Każda zaoszczędzona kropla oznacza mniejsze zużycie wody w skali świata, a świadome zarządzanie gospodarstwem domowym przyczynia się do poprawy naszego środowiska

Wersja XML