Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowoczesne Laboratorium WiK w gazecie czas na Opole

Dostosowanie możliwości analitycznych laboratorium do potrzeb zmodernizowanej oczyszczalni ścieków jest jednym z trzynastu zadań przewidzianych w ramach realizacji Projektu pn. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej”. 
 
Modernizacja oczyszczalni ścieków przewiduje zwiększenie jej przepustowości o ok. 30%. Wyniknęła stąd potrzeba uzupełnienia wyposażenia akredytowanego laboratorium Spółki o urządzenia najwyższej klasy, gwarantujące sprawne i skuteczne badanie efektów ekologicznych prowadzonych działań inwestycyjnych.
 
Cały artykuł dostępny jest tutaj PDFWIK_Laboratorium.pdf
 
Brak opisu obrazka
fot. J. Małkowski
Wersja XML