Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Klauzula informacyjna w związku z prowadzeniem ewidencji wejść i wyjść

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM EWIDENCJI WEJŚĆ I WYJŚĆ

 

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest Spółka:

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., ul. Oleska 64, 45-222 Opole,
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Gospodarczy KRS, Nr KRS 0000042312.

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

Szczegółowe informacje: www.wikopole.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:


* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

Wersja XML