Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Promocja Projektu w gazecie czas na Opole

W maju 2020 r. w 8 numerze gazety „czas na Opole” zaprezentowany został Projekt pn.”Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej” będący największą inwestycją w historii miasta Opola. Opisana została geneza podpisania umowy o dofinansowanie Projektu z NFOŚiGW w Warszawie, ogólna charakterystyka i cele, a także korzyści wynikające dla mieszkańców miasta Opola z realizacji Projektu. Zapraszamy do lektury.

PDFCzas na Opole Modernizacja oczyszczalni.pdf

Brak opisu obrazka

czas na Opole www.czasnaopole.pl

Wersja XML