Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja Kamienia Milowego nr 1

„Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu ( cz. A + cz. B)” to największe z 13 zadań inwestycyjnych, a jego wartość to ok. 170 mln, z czego ok 64 % to dofinansowanie ze środków UE. Jest to kluczowe zadanie mające na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji opolskiej, a podczas jego realizacji zostanie wybudowanych, przebudowanych oraz  wyremontowanych ok 70 obiektów. Największą trudność stanowić będzie prowadzenie robót przy utrzymaniu ciągłości pracy oczyszczalni ścieków. W kwietniu 2019 r. została podpisana umowa z Wykonawcą WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o.  na przedmiotowe zadanie. W ciągu roku Wykonawca realizował prace projektowe. Zatwierdzono koncepcję techniczno – technologiczną oczyszczalni ścieków, na podstawie której powstał Projekt Budowlany. W marcu 2020 r. uzyskano pozwolenie na budowę, co pozwoli przystąpić do realizacji zadania w pełnym zakresie.

W pierwszej kolejności zrealizowano zakres Kamienia Milowego nr 1. Prace te obejmowały wymianę pomp i armatury w pompowni osadu recyrkulowanego oraz wirówki w budynku zagęszczania osadu. Realizacja przedsięwzięcia będzie miała pozytywny wpływ na środowisko. Nastąpi znaczące usprawnienie systemu oczyszczania ścieków, uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej oraz zagospodarowania osadów, zapewniające mieszkańcom aglomeracji opolskiej odpowiednie warunki bytowo – gospodarcze. Poprzez hermetyzację obiektów na oczyszczalni ścieków ograniczone zostaną wydobywające się z niej uciążliwe zapachy.

fot. J. Małkowski
 

Wersja XML