Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odczyty wodomierzy

Szanowni Państwo,

Informujemy że od dnia 04 maja 2020 r. przywrócone zostają wszystkie prace związane z odczytywaniem wodomierzy w terenie. Czynności będą wykonywane przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej.

Każdy pracownik udający się do Państwa domu w celu odczytu wodomierza posiada stosowną legitymację służbową oraz wymagane prawem upoważnienie do wstępu na teren nieruchomości Odbiorcy usług. Pracownik winien okazać legitymację wraz z upoważnieniem przed przystąpieniem do czynności służbowych. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny w celu weryfikacji danych osoby, która Państwa odwiedziła. Telefony kontaktowe: 77 443 55 00, 77 443 55 34.


Jednocześnie przypominamy że odczyt wodomierza może być przekazany w formie elektronicznej:

Wersja XML