Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie

Brak opisu obrazka

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o. zawiadamia, iż w dniach od 27 kwietnia do 26 czerwca 2020 roku w siedzibie Spółki, ul. Oleska 64, 45-222 Opole, udostępniono w wersji elektronicznej do publicznego wglądu ” Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu dla gruntów Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o., położonych w gminie Turawa, obręb ewidencyjny Zawada na okres gospodarczy od 01.01.2020 do 31.12.2029 r."

Udostępnienie dokumentacji do konsultacji społecznych ma na celu zapewnienie udziału lokalnej społeczności w planach z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z:

W czasie trwania wyłożenia zainteresowane osoby, podmioty maja możliwość składania w formie pisemnej uwag i wniosków do opracowanego projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.

Wystąpienia w powyższej sprawie prosimy przesyłać w terminie do 30 czerwca 2020 roku na adres Spółki:

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o.
ul. Oleska 64, 45-222 Opole

z dopiskiem: Uwagi do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu

Uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wykonawcę projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.

Dokumenty:

Wersja XML