Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WiK w Opolu postanowił przekazać 100.000 zł opolskim szpitalom

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. z pełną odpowiedzialnością podchodzi do spraw związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. W ramach strategii biznesu społecznie odpowiedzialnego (CSR) Spółka oferuje pomoc opolskim  szpitalom w wysokości 100.000 zł.

WiK w Opolu Sp. z o.o. od lat z sukcesem buduje pozytywne relacje z otoczeniem, co roku wspierając liczne lokalne instytucje w zakresie ochrony środowiska, ochrony zdrowia, edukacji, kultury, sportu i dobroczynności. „Oprócz dostawy wody, odbioru i oczyszczania ścieków misją WiK w Opolu Sp. z o.o. jest służba lokalnej społeczności. W tym szczególnym czasie walki całego społeczeństwa z koronawirusem SARS-CoV2 postanowiliśmy wesprzeć opolskie szpitale w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Pragniemy pomóc opolskim służbom medycznym i zwiększyć bezpieczeństwo naszego miasta” – mówi Ireneusz Jaki, Prezes Zarządu WiK w Opolu Sp. z o.o.  Spółka zakupi wysokiej klasy sprzęt medyczny, w tym przenośny respirator ratunkowy i przekaże go Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Opolu. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu również skorzysta ze wsparcia WiK w Opolu Sp. z o.o. Spółka pokryje koszty zakupu środków ochrony osobistej, aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego do przeciwdziałania i zwalczania zagrożenia związanego z COVID-19.

Brak opisu obrazka

Wersja XML