Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

3. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wod-Kan w Polsce

Z przyjemnością informujemy, że Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. zdobyła doskonałe 3. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2020, organizowanym przez Strefę Gospodarki / Dziennik Gazeta Prawna. Celem rankingu jest wskazanie wiodących przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych i wyróżnienie najlepszych firm w Polsce - liderów branży. Analizie zostają poddane kwestie techniczne, finansowe, jak i prowadzona polityka CSR. Pod uwagę wzięto również tzw. dane "miękkie", w tym współudział w życiu lokalnych społeczności, a także skuteczność podjętych działań w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

 

 

Miejsce na podium, wśród trzech najlepszych przedsiębiorstw wod-kan w Polsce, jest potwierdzeniem umiejętności i kompetencji całego zespołu WiK w Opolu Sp. z o.o.. Daje świadectwo słuszności dokonanych wyborów oraz podjętych decyzji inwestycyjnych i organizacyjnych w Spółce.


Strefa Gospodarki Dziennik Gazeta Prawna z dnia 27.03.2020 r.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML