Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Światowy Dzień Wody – 22 marca

22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. W tym roku hasłem przewodnim jest „Zmiana klimatu”.

Brak opisu obrazka

Wydarzenie ma podkreślić znaczenie wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na kondycję gospodarczą i społeczną otaczającego nas świata. W tym roku zwracamy uwagę na zmianę klimatu i jaką rolę pełni woda w kontekście globalnych zmian klimatycznych.

Jaki związek ma woda z klimatem? Jak woda może pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi?
 
Używanie wody w sposób bardziej efektywny zmniejsza emisję gazów cieplarnianych.
 
Nie możemy dłużej czekać! Każdy ma rolę do odegrania.
 
Przedstawiamy kodeks wodny dla każdego.
 
Brak opisu obrazka
 
Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.
 
Wg WHO każdy człowiek potrzebuje od 50 do 100 litrów wody dziennie aby zaspokoić swoje podstawowe potrzeby. 
 
Brak opisu obrazka
 
WiK w Opolu Sp. z o.o., jako dostawca wody sieciowej, w 2018 r. uzyskało prawo ochronne Urzędu Patentowego RP na znak towarowy „woda Opolanka z głębi ziemi”. Mamy to szczęście, że opolska woda kranowa „woda Opolanka”, wydobywana jest z głębi ziemi, z jednego z największych w Europie naturalnych zbiorników triasowych wód podziemnych.  Zawiera wiele cennych minerałów, w tym wapń i magnez. „Opolanka” jest smaczną, zdrową, tanią i ekologiczną alternatywą dla butelkowanych wód źródlanych, napojów gazowanych i słodkich soków. 
W szkołach montujemy zdroje wodne, prowadzimy zajęcia edukacyjne o wodzie dla najmłodszych „Wodna Akademia”, organizujemy  obchody Światowego Dnia Wody i innych dni o charakterze proekologicznym oraz angażujemy się w wydarzenia odbywające się na terenie naszego miasta. Jednym słowem ekologia i edukacja wpisane są w naszą strategię.
 
Więcej informacji o wodzie Opolance.
 
Brak opisu obrazka
 
WODNE CIEKAWOSTKI
 • Wody podziemne są jednym z najistotniejszych elementów obiegu wody w przyrodzie. Z badań wynika, że ich objętość kilkakrotnie przekracza wszystkie wody wszechoceanu. Rozmiar samych wolnych wód podziemnych (niezwiązanych w skałach) to 60 mln km2 (ok. 4,12% zasobów hydrosfery).
 • Ilość ścieków usuwanych do rzek i jezior maleje z roku na rok. Obecnie emituje się do wód około 9,5 miliona metrów sześciennych ścieków, z czego 7 milionów stanowią wody służące do chłodzenia urządzeń.
 • Zasoby wodne Polski cechują się dużą zmiennością sezonową i nierównomiernością rozmieszczenia terytorialnego.
 • Woda potrafi rozpuścić tysiące związków chemicznych, które człowiek codziennie wrzuca wraz ze ściekami do środowiska naturalnego.
 • Wody powyżej 60% skażenia nazywamy wodami pozaklasowymi i nie odpowiadają one żadnym normom.
 • W Polsce istnieją trzy klasy czystości wód powierzchniowych - kl. I (1% skażenia) II (6% skażenia) i III (33% skażenia).
 • DEFICYTY - Wody używa się w rolnictwie, przemyśle oraz gospodarce komunalnej. Niestety w związku z dużym zapotrzebowaniem na wodę na terenie naszego kraju istnieją miejsca zagrożone deficytem tej niezbędnej do życia substancji.
 • Tylko 0,6% zasobów wodnych naszej planety to wody słodkie, będące źródłem wody pitnej. Rzeki oraz jeziora stanowią jedynie 0,1 % zasobów wodnych na świecie i są bardzo dobrym źródłem wody pitnej.
 • Polska to kraj ubogi w wodę. Głównym źródłem zasobów wodnych w naszym państwie są opady atmosferyczne.
 • Roczny przychód wody w Polsce wynosi 187 mld m3 przy średniej sumie opadów 600 mm.
 • Zawartość wody w różnych częściach ciała:
  • mózg - 75%
  • kości - 22%
  • nerki - 83%
  • mięśnie - 76%
  • krew - 83%
 • KALOSZE – wymyślone przez Inków i Majów – pierwszych mieszkańców Ameryki (oblewano stopy sokiem z Kauczukowca) Od XIX w produkowane z gumy.
 • Dziwny deszcz. Mówi się że silne prądy powietrzne porywają czasem ze stawów i jezior żaby, pająki, ryby, żółwie. W sierpniu 1918 roku w Sunderland, w Anglii, podczas burzy wraz z deszczem spadły setki małych ryb.
 • PIERWSZY DESZCZ Około 4 miliardów lat temu Ziemia była gorącą kulą złożoną kamieni i gazów. Jednym z tych gazów była para wodna. Gdy ziemia zaczęła stygnąć para skropliła się i spadł deszcz. Był to największy deszcz, jaki świat widział. Gdy przestało padać prawie ¾ powierzchni Ziemi pokrywały oceany – tak jak dziś.
 • Lepiej brać krótki prysznic (ok. 60 l wody), niż długie kąpiele w wannie (ok. 200 l wody).
 • Podczas burzy w ciągu 15 minut na ziemię mogą spaść nawet 3 cm deszczu. W tej chwili na ziemi szleje około 2 000 burz.
 • NAJBARDZIEJ SUCHE MIEJSCE NA ZIEMI - Pustynia Atakama w Chile, w Ameryce Południowej to najsuchsza pustynia na Ziemi. Deszcz nie padał tam przez 400 lat, ale niespodziewanie w 1971 roku spadła na pustyni ulewa.
 • NAJBARDZIEJ DESZCZOWE MIEJSC NA ZIEMI - Na Hawajach w rejonie wulkanu Waialeale deszcz pada przez około 350 dni w roku.
 • Średnie zapotrzebowanie na wodę w gospodarstwie domowym:
  • Mycie, higiena – 44%
  • Przygotowanie posiłków – 4%, tym napoje – 1%
  • Zmywanie, pranie – 26%
  • Woda w gospodarstwie domowym do spłukiwania – 26%
 • Zasoby wodne na świecie to przede wszystkim otwarte zbiorniki pokrywające powierzchnię Ziemi taki jak: oceany, morza, jeziora, rzeki i stawy.
 • Średnie zużycie wody w Polsce: 145 litrów na osobę dziennie każdego dnia, tylko z wydychanym powietrzem tracimy od 400 do 500 mili litrów wody, a w trakcie upałów nawet więcej.
 • Picie ponad 1,5 litra wody dziennie zmniejsza o 79% ryzyko powstania raka piersi I o 50% ryzyko powstania raka okrężnicy oraz pęcherza.
 • Waga, którą gubimy po ćwiczeniach jest wagą wody, a nie tkanki tłuszczowej.
 • Według badania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 80% chorób ma związek ze złą jakością wody i nie dotyczy to jedynie brudnej wody, ale również tej butelkowanej ubogiej w składniki mineralne. Co roku na choroby spowodowane złym stanem wody umiera ponad 7 milionów ludzi (w tym 30% to dzieci do piątego roku życia).
 • Od 1990, odsetek ludzi którzy uzyskali dostęp do usprawnionych urządzeń sanitarnych wzrósł z 54% do 68% lecz 2,4 miliarda ludzi nadal nie posiada toalet lub krytych latryn.
 • Wodą po wypiciu pozostaje w żołądku przez 5 minut. Całkowitej wymiany wody organizm dokonuje średnio co 1,5 miesiąca.
 • Ziemia to zamknięty system, tzn. że nie traci zasobów wodnych. Taka sama ilość wody występuje dziś jak i milion lat temu.
 • Globalnie, ponad 80% ścieków generowanych przez społeczeństwo wraca do środowiska bez oczyszczenia i ponownego użytku.
 • 1 litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody.
 • Nieoczyszczone ścieki są nie tylko problemem estetycznym, ale przede wszystkim stanowią zagrożenie sanitarne dla mieszkańców.
 • Włosy w wilgotny dzień stają się dłuższe – wchłaniają wodę z powietrza, zwiększając objętość i długość.
 • 1,8 miliarda ludzi używa zanieczyszczonych fekaliami źródeł wody stawiając ich w obliczu zarażenie cholerą, czerwonką tyfusem i polio.
 • Woda w okresie zimowym ochładzając się oddaje ciepło zgromadzone w okresie letnim.
 • Myjąc zęby zakręcaj kran. Można w ten sposób zaoszczędzić 10 litrów wody.
 • Skąd wzięła się woda na Ziemi? Najprawdopodobniej z kosmosu. Woda przybyła wraz z asteroidami ok 4,1 mld lat temu podczas bombardowania wywołanego zmianami orbit planet Układu Słonecznego. Oceany zatem mają pozaziemskie pochodzenie.
 • Człowiek odczuwa pragnienie, gdy straci chociaż 1% z całkowitej ilości, jaką posiada w ciele.
 • Utrata wody z organizmu człowieka na poziomie 10% jest niebezpieczna dla zdrowia, natomiast utrata 20% wody powoduje śmierć.
 • Najgłębsze miejsce na Ziemi to Głębia Challengera w Rowie Mariańskim. Odkrył je w 1875 r statek badawczy Challenger. Najnowsze dane podają głębokość – 10994 m. Początkowe pomiary wskazywały głębokość ponad 8 km.
 • Co roku w wielkich miastach marnuje się od 250-500 mln m³ wody. Ta ilość wystarczyłaby na rok dla 10-20 mln ludzi.
 • Według WHO każdego dnia umiera około 6000 dzieci z powodu chorób związanych z niedostatkiem wody pitnej. Oznacza to, że co 15 sekund umiera jedno dziecko głównie z powodu chorób pasożytniczych.
 • Szacuje się, że do 2025 r. ok. jedna trzecia ludzkości nie będzie miała dostępu do wystarczającej ilości wody pitnej.
 • Przyczyną 80% zachorowań w krajach rozwijających się jest brak dostępu do czystej wody i urządzeń sanitarnych
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) szacuje, że dziecko urodzone w kraju rozwiniętym konsumuje 30-50 razy więcej wody niż dziecko, które przyszło na świat w kraju rozwijającym się
 • WHO stwierdza, że każdego dnia około 6 tysięcy dzieci umiera z powodu chorób związanych z niedostatkiem czystej wody. Większość z nich mogłoby żyć gdyby zapewniono im podstawowe warunki sanitarne, takie jak możliwość mycia rąk
 • Ponad 90% miejskich gospodarstw domowych w Europie i Ameryce Północnej jest podłączonych do kanalizacji, w Afryce jedynie 18%
 • Ponad 90% miejskich gospodarstw domowych w Europie i Ameryce Północnej jest podłączonych do sieci wodociągowej, w Afryce jedynie 43%
 • Niemal połowa największych rzek na świecie jest poważnie zanieczyszczona lub zagrożona wyschnięciem
 • Kryzys wodny okazał się na tyle znaczący, iż Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło rok 2003 Międzynarodowym Rokiem Słodkiej Wody
 • Rocznie Amerykanie spożywają 32,554 miliardów litrów wody butelkowanej. Globalnie spożywane jest 200,6 miliardów litrów wody butelkowanej co generuje 61 miliardów dolarów.
 • 40% wody butelkowanej produkowane jest z miejskich ujęć wody kranowej.
 • 17 milionów baryłek ropy rocznie wykorzystuje się do produkcji butelek plastikowych, co wystarczyłoby na zatankowanie 1 miliona samochodów w paliwo wystarczające na cały rok.
 • Na wyprodukowanie 1l litrowej butelki plastikowej zużywa się 3 litry wody.
 • Jedna z pięciu butelek plastikowych podlega recyklingowi, pozostałe cztery butelki przyczyniają się do powstawania 1,36 miliardów kg śmieci pochodzących z samych butelek plastikowych.
 • Woda z kranu jest przeciętnie 500 razy tańsza niż woda butelkowana.
 • Kula, w której mieściłaby się cała woda na ziemi miałaby średnicę 1385km. Gdyby taką kulę stworzyć tylko z wody słodkiej, miałaby średnicę zaledwie 160km. Aby to zobrazować, przy założeniu, że ziemia ma wielkość piłki do koszykówki, cała woda zmieściłaby się w piłce do ping-ponga, a woda słodka wypełniłaby ziarenko kukurydzy.
 • W Polsce jedynie 10 proc. wód w dorzeczu Wisły i 5 proc. w dorzeczu Odry to wody dobrej jakości. 70 proc. codziennego zużycia wody to woda wykorzystywana na mycie i spłukiwanie toalet. Spośród wszystkich państw europejskich, w Polsce mamy najniższe zasoby wody przypadające na 1 mieszkańca – 1,6 mln litrów na rok
 • Wodne anomalie
  • Pierwszą z nich jest gęstość wody, której największą wartość można odnotować w temperaturze +4°C. Jest to bardzo istotna cecha, dzięki której lód, jako lżejszy, w zbiornikach wodnych tworzy się na ich powierzchni, a w wodzie pod pokrywą lodową, mogą w okresie zimowym żyć organizmy wodne. Do innych anomalii zalicza się:
  • obniżanie się temperatury wrzenia wody przy spadku ciśnienia, np. na szczycie Mount Everest woda wrze w zaledwie 68°C podczas gdy woda w głębi oceanu w pobliżu otworów geotermalnych może pozostać w postaci ciekłej w temperaturze znacznie wyższej niż 100°C
  • duże wartości napięcia powierzchniowego i ciepła parowania
  • wzrost objętości wody o około 10% przy zamarzaniu
 • Ponad 800 milionów ludzi na świecie nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej. Brudna woda oraz brak higieny zabija rocznie miliony ludzi. Nawet jeśli wody jest pod dostatkiem, jest ona zanieczyszczona bakteriologicznie. Okazuje się, że w biednych krajach afrykańskich, gdzie w dostępnej wodzie kłębią się wirusy i bakterie, istnieje prosty sposób oczyszczania. Wystarczy nabrać wody zanieczyszczonej biologicznie do plastikowej butelki, zamknąć nakrętkę i położyć na pełnym słońcu. Przez kilka godzin intensywnej operacji słonecznej promienie ultrafioletowe zabiją znakomitą większość patogenów. Z takiego sposobu dezynfekcji korzysta dziś ok. 4 miliony ludzi.
 • Ponad miliard ludzi jest uzależnionych od zaopatrzenia w wodę z topniejących lodowców. Dotyczy to np. wielkich rzek wypływających z Tybetu — „dachu świata”. Kurczenie się lodowców górskich jest więc niebezpieczeństwem. Kiedy lodowce znikną zupełnie, potrzeba będzie budować zbiorniki, w których zmagazynuje się wodę opadową. Jest to jednak bardzo kosztowne i trudne.
 • W kilkudziesięciu tysiącach miejsc na świecie prowadzi się obserwacje opadów atmosferycznych. Rekordowe opady zarejestrowane w punktach pomiarowych to 38 mm w ciągu 1 minuty, 1825 mm w ciągu 1 doby, 9300 mm w ciągu 1 miesiąca i 26 461 mm w ciągu 1 roku. Na szczęście opady te zanotowano w strefach klimatu wilgotnego. Rekordy Polski są znacznie niższe, ale i tak w naszym kraju dochodzi czasem do powodzi.
 • Deszcze o największej intensywności:
  • 35,3 mm w ciągu 2 min. — Szychowice k. Hrubieszowa, 13 VI 1956 r.
  • 80,0 mm w ciągu 10 min. — Ryczów k. Zawiercia, 19 VI 1956 r.
  • ok. 180 mm w ciągu 60 min. — Sułoszowa k. Olkusza, 18 V 1996 r.
  • 220 mm w ciągu 180 min. - Dopiewiec, Palędzie k. Poznania, 6 VI 1988 r.
 • Najwyższe roczne sumy opadów:
  • 2770 mm - Dolina Pięciu Stawów, 2001 r.
  • 2628 mm - Hala Gąsienicowa, 2001 r.
  • 2599 mm - Kasprowy Wierch, 2001 r.
  • Najniższa roczna suma opadów: 275 mm - Poznań, 1982 r.
 • Najdłuższy okres bez opadów  14 lat Arica i Iquique, Chile październik 1903 - styczeń 1918
 • Największa roczna suma opadów 22990 mm Czerrapundżi, Indie, Himalaje rok 1860/1861
 • Największa liczba dni w roku z opadem deszczu 350 dni Mount Waialeale, Hawaje, USA
 • Najwyższa średnia wieloletnia suma opadów na Ziemi 13299 mm Lloro, Kolumbia 1932-1960
 • Największy grad 1,02 kg Gopalganj, Bangladesz - 14.04.1986
 • W Peru, w górach w pobliżu Limy, panuje cień opadowy. Spada tam tylko 20 mm deszczu rocznie. Często jednak zdarzają się gęste mgły znad Pacyfiku, więc „łowi” się mikroskopijne krople na plastikowych siatkach. Krople łączą się i spływają drenami do zbiornika. Łowienie wilgoci z powietrza umożliwia więc nawodnienie upraw.
 • Do produkcji żywności potrzeba wielkich ilości wody. Metr sześcienny (1000 l) wody wystarcza do wytworzenia 5 kg kapusty, 2,2 kg pomidorów, litra mleka, ale tylko 0,065 kg wołowiny. Do wytworzenia żywności wegetariańskiej potrzeba mniej wody, ale produkcja mięsa jest bardzo wodochłonna. W jednym steku rozmiaru XXL, oferowanym w niejednej restauracji, „zawarte jest” kilka metrów sześciennych wody. Gdyby Chińczycy mieli jeść tyle wołowiny, co Amerykanie, musieliby mieć znacznie więcej wody na napojenie zwierząt. Potrzebowaliby do tego rzeki tak wielkiej jak Nil.
 • Głębia Challengera w Rowie Mariańskim to najgłębszy punkt we wszystkich oceanach Ziemi. Jej dno sięga 10994 m poniżej poziomu morza. Jeśli na dnie tej głębi postawilibyśmy Mount Everest, to byłby on przykryty przez wodę o głębokości dwóch kilometrów. Na dnie Rowu Mariańskiego woda wywiera ciśnienie 108,6 MPa czyli ponad 1000-krotnie wyższe niż normalne ciśnienie atmosferyczne.
 • Leżące na Syberii jezioro Bajkał jest siódmym co do wielkości (ma 640 km długości i przeciętnie 50 km szerokości) i zarazem najgłębszym jeziorem świata. Zawiera 1/5 wszystkich słodkich wód na kuli ziemskiej — tyle, ile wszystkie Wielkie Jeziora Ameryki Północnej razem wzięte. W najgłębszym miejscu jezioro osiąga 1680 m. Gdyby ustawić w tym miejscu cztery najwyższe budynki świata, jeden na drugim, to maszt telewizyjny, umiejscowiony na dachu czwartego budynku, znalazłby się jeszcze 58 m pod powierzchnią jeziora. I chociaż wody jeziora są kryształowo czyste, tak że widoczność sięga 40 m, te cztery budynki byłyby niewidoczne. Wpływa do niego ponad 300 rzek, ale wypływa tylko jedna — Angara. Zimą wody jeziora są skute ponad metrową warstwą lodu przez 4-5 miesięcy. Jednak na dużej głębokości woda zachowuje stałą temperaturę — ok. 4°C. Najgłębszym jeziorem w Polsce i na Niżu Środkowoeuropejskim jest jezioro Hańcza (108,5 m).
 • Na pograniczu Jordanii i Izraela znajduje się Morze Martwe, które jest ogromnym jeziorem. Woda w nim ma tak dużą gęstość, że nawet człowiek nie umiejący pływać unosi się na jej powierzchni. Gęstość wód Morza Martwego jest duża ze względu na jego duże zasolenie. W zwykłej wodzie morskiej znajduje się około 2-3% soli. Morze Martwe zawiera jej aż 24%. W „zwykłej” wodzie siła wyporu jest za mała, aby zrównoważyć ciężar człowieka. Gęstość wody w Morzu Martwym jest na tyle duża, że działająca na człowieka siła wyporu jest w stanie zrównoważyć jego ciężar.
 • Tama Trzech Przełomów. Największa hydroelektrownia na świecie, o zainstalowanej mocy 18,2 tys. MW, działa przy Zaporze Trzech Przełomów na rzece Jangcy w Chinach. Betonowa zapora ma wysokość 185 m (piętrzenie 175 m) i długość 2335 m. Ciężar wody w zbiorniku o długości 600 km powstałego przez spiętrzenie rzeki Jangcy przez Zaporę Trzech Przełomów zmienia nachylenie osi Ziemi o prawie 3 cm.
 • Na Ziemi jest około 1,5 miliardów sześciennych kilometrów wody - to 1,5 miliarda miliardów litrów, czyli 800 bilionów basenów olimpijskich.
 • Jeśli cała woda była równomiernie rozłożona na powierzchni Ziemi, miałaby głębokość 3700 metrów.
 • Woda jest lepka. Cząsteczki uwielbiają przyczepiać się do rozmaitych obiektów, zwłaszcza do siebie nawzajem. To powoduje duże napięcie powierzchniowe, które utrzymuje Cię przy życiu. Oznacza to, że woda może transportować krew w górę wąskimi naczyniami w ciele, często wbrew grawitacji.
 • W temperaturze pokojowej woda powinna być gazem. Wszystkie podobne cząsteczki, takie jak siarkowodór (H2S) i amoniak (NH3), to gazy. Lepkość cząsteczek wody utrzymuje je razem jako ciecz.
 • Woda jest drugą najczęstszą cząsteczką we wszechświecie. Najczęstszą jest gazowy wodór, H2.
 • Największa znana chmura pary wodnej została odkryta przez naukowców NASA wokół czarnej dziury 12 miliardów lat świetlnych od Ziemi. Jest w niej 140 miliardów razy tyle wody, ile we wszystkich oceanach świata.
 • Antarktyda jest bezustannie pokrywana lodem od ponad 30 milionów lat. Obecnie na pokrywę składa się 10 000 bilionów ton śniegu i lodu.
 • Na biegunach Księżyca, Marsa i Merkurego znajduje się lód.
 • Jest co najmniej 16 różnych rodzajów lub "faz" lodu. Wszystkie mają różne struktury krystaliczne.
 • Słońce i inne podobne gwiazdy każdej sekundy tworzą równowartość 100 milionów razy więcej wody niż przepływa w Amazonce.
 • Twoje ciało zawiera od 60 do 70% wody. Ta wartość zmienia się w różnych momentach życia: płód ludzki wynosi to około 95% wody przez pierwsze miesiące, a po urodzeniu tylko 77%. A z kolei w osobie o wadze 70 kg znajdują się 42 litry wody.
 • Każdy z nas pije około 1 metra sześciennego (1000 litrów) wody rocznie.
 • Woda rozszerza się, gdy zamarza, w przeciwieństwie do prawie każdej innej cieczy. Ma to kluczowe znaczenie dla życia - jeziora i rzeki zamarzają z góry na dół, więc nawet jeśli Ziemia stanie w obliczu kolejnych epok lodowych, zawsze znajdzie się płynna woda do dalszego rozwoju.
 • Gorąca woda zamarza szybciej niż zimna woda. Jest to tzw. efekt Mpemba.
 • Wszędzie tam, gdzie jest płynna woda na Ziemi, jest życie. Nawet jeśli ta woda jest prawie wrząca, lub żrąca dla skóry.
 • W lodowej skorupie księżyca Saturna Enceladusa znajduje się gorący ocean. Ponieważ hydrotermalny otwór na dnie jednego z oceanów na Ziemi jest najbardziej prawdopodobnym początkiem życia na ziemi, astrobiolodzy uważają, że Enceladus jest dobrym miejscem do poszukiwania obcych form życia.
 • Leonardo Da Vinci i Niccolo Macchiavelli pewnego razu obmyślili plan wykorzystania wody do wygrania wojny. W tym celu chcieli zmienić bieg rzeki Arno. Da Vinci miał prawdziwą obsesję na punkcie wody. Napisał dużo prac naukowych o zachowaniu cieczy na długo przed opracowaniem zasad hydrodynamiki.
 • Jak to się dzieje, że dwa gazy (tlen i wodór) tworzą ciecz (wodę)? Mówimy, że H2O to ciecz i używamy tego określenia wymiennie ze słowem „woda”. Tymczasem H2O to zarówno woda (ciecz) lód (ciało stałe), jak i para wodna (gaz). Charakterystyczny jest fakt, że na Ziemi woda jako jedyna z substancji występuje naturalnie we wszystkich trzech stanach skupienia. Mało tego, może wystąpić w tych stanach jednocześnie. Musi jedynie osiągnąć tzw. punkt potrójny, czyli odpowiednie warunki temperatury i ciśnienia. Krótko mówiąc – tlen i wodór, czy raczej H i 0 nie są gazami. Jak inne substancje, mają 3 stany skupienia. ich postać gazowa jest po prostu najbardziej popularna.
 • Woda jako jedyna ciecz zamarza „od góry”. Inne ciecze zamarzają objętościowo – najpierw dół i boki (patrząc na naczynie, do którego są wlane), potem góra. Taka sytuacja wynika ze specyficznych właściwości wody. W temperaturze poniżej 4 st. C staje się ona coraz rzadsza i lżejsza.
 • Dlaczego morza i oceany mają piękny, niebieski kolor? Gdy światło białe (składające się m. in. z czerwonego, niebieskiego i zielonego) pada na duży akwen wodny, niewielka ilość światła czerwonego jest pochłaniana. Dzięki temu światło niebieskie i zielone są widoczne lepiej, co odbieramy jako lazurową barwę wody.
 • Studzienny żuraw zyskał swoją nazwę nie tylko dzięki podobieństwu do popularnego ptaka. Wpływ miało na to także charakterystyczne skrzypienie rozchodzące się podczas korzystania z urządzenia, przypominające głos lecącego żurawia.
 • Woda stanowi 83% naszej krwi, 75% mięśni i ponad 20% kości. W ciągu doby w wyniku samego oddychania tracimy ok. 0,5 litra wody. Utrata 10% wody z organizmu jest niebezpieczna dla zdrowia, a utrata 20% powoduje śmierć. Po wypiciu woda pozostaje w naszym żołądku przez 5 minut. Całkowitej wymiany wody organizm dokonuje średnio co 1,5 miesiąca.
 • Istnieje prosty sposób oczyszczania zanieczyszczonej biologicznie wody. Wystarczy zakręcić ją w plastikowej butelce i położyć w pełnym słońcu. Przez kilka godzin promienie ultrafioletowe zabiją znakomitą większość patogenów. Z takiego sposobu dezynfekcji korzystają dziś ok. 4 miliony ludzi.
 • Możliwe jest tzw. przepicie się wodą. Wydajność naszych nerek to od 500 ml do 1,5 litra płynu przefiltrowanego płynu w ciągu godziny. Picie napojów przekraczających te ilości może spowodować przewodnienie organizmu. Częstymi objawami są wtedy nudności, wymioty, problemy ze złapaniem oddechu, obrzęk ciała, zaburzenia świadomości, mimowolne drżenie mięśni a nawet, w skrajnych przypadkach, śpiączka.
 • Wybierając wodę do picia należy zwrócić uwagę na skład mineralny podany na etykiecie. Najbardziej wartościowa dla zdrowia jest woda wysokozmineralizowana (ponad 1500mg/l), zapewniająca odpowiednią ilość składników mineralnych korzystnie wpływających na funkcjonowanie naszego organizmu. Wody nisko i bardzo niskozmineralizowane (poniżej 500 i 50 mg/l)nie mają tak korzystnego działania dla zdrowia, są jednak doskonałym środkiem spożywczym do przyrządzania posiłków zwłaszcza dla niemowląt.
 • Na obszarze Polski ogólna liczba jezior wynosi 9300, a 2856 jezior jest o powierzchni ponad 10 ha.
 • Do największych jezior Polski należą: Śniardwy, Mamry i Łebsko.
 • Objętość zmagazynowanych słodkich wód podziemnych na obszarze Polski szacuje się na ok. 6000 mld cm³.
 • W śródlądowych wodach naszego kraju bytuje 58 rodzimych gatunków ryb i minogów. Według Polskiej listy zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem ponad 50% z nich w dorzeczach Wisły i Odry jest zależnych od ochrony lub narażonych na wyginięcie.
 • Zanieczyszczenie środowiska jest dużym zagrożeniem dla niektórych gatunków organizmów , np. lobelii jeziornej i poryblinu, występujących w jeziorach ubogich w składniki pokarmowe. Spływanie z pól nawozów i pestycydów sprzyja rozwojowi innych gatunków roslin, które wypierają poryblin i lobelię.
 • Wielbłądy mogą nie pić wody przez długi czas. W swoich garbach nie magazynują jednak wody lecz mają tam zgromadzone zapasy tłuszczu, które w kryzysowej sytuacji są używane przez ich organizm jako źródło energii. W procesie jego przemiany, jako produkt uboczny metabolizmu, powstaje woda. Tłuszcze są bardzo dobrym źródłem tzw. wody metabolicznej (pochodzącej z wnętrza organizmu, z przemian związków organicznych). Podobnie tłuszcze zawarte w żółtkach jaj skorupkowych dostarczają wody rozwijającemu się zarodkowi.
 • Rafy koralowe giną. Na przykład na Karaibach w ciągu ostatnich 35 lat zniknęło 75-85 procent rafy. Rafy koralowe zapewniają wyżywienie i pracę niezliczonym społecznościom na całym globie, są atrakcją turystyczną i pełnią funkcję naturalnych barier dla fal i sztormów. Naukowcy zaapelowali o walkę ze zniszczeniami powodowanymi przez rosnącą temperaturę wód, zwiększenie ich kwasowości, przełowienie i zanieczyszczenia pochodzące z lądu.
 • Do zwalczania skutków katastrof ekologicznych powstałych w wyniku uszkodzeń platform wiertniczych czy tankowców wykorzystuje się specjalne gatunki bakterii, dla których węglowodory pochodzące z ropy naftowej są źródłem energii. Po usunięciu plam ropy naftowej bakterie te giną.
 • W Polsce jedynie 10% wód w dorzeczu Wisły i 5% w dorzeczu Odry to wody dobrej jakości.
 • Światowy Dzień Wody obchodzony 22 marca został ustanowiony podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju (UNCED) która odbyła się 22.12.1992 roku w Rio de Janeiro w Brazylii.
 • Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że z powodu spożywania brudnej wody co tydzień na świecie umiera 30 tysięcy osób głównie dzieci.
 • Według wyliczeń różnych organizacji ekologicznych zakręcanie kranów przy myciu zębów w czteroosobowym gospodarstwie domowym to oszczędność 900 litrów wody miesięcznie. Jeżeli przecieka nam kran i woda kapie z częstotliwością 1 kropli na sekundę – rocznie tracimy prawie 12 tys. litrów wody.
 • Zielone dachy są przykładem ekologicznego gospodarowania wodą opadową. Pozwalają na przejściowe retencjonowanie wody opadowej. Dzięki pokryciu dachów roślinnością zaoszczędza się obecnie ok. 90 mln litrów wody opadowej, co jest równe rocznemu zużyciu wody przez ok. tysiąc Polaków (250 l/dobę).

 

Wersja XML