Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Michał Stojak, Kierownik Laboratorium WiK w Radiu Doxa

Laboratorium działające przy Spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zwiększyło zakres przeprowadzanych badań. Rok rocznie praca laboratorium zostaje poddana ocenie akredytacyjnej, na bazie której możemy prowadzić dalszą działalność na rzecz naszej spółki, ale także świadczyć usługi na rynku komercyjnym – wyjaśnia kierownik laboratorium Michał Stojak. W tym roku zakres akredytowanych badań został rozszerzony o oznaczenia mętności, przewodności elektrycznej, żelaza, manganu, i twardości w próbkach wody do spożycia. Naszymi klientami dla których przeprowadzamy badania są zarówno odbiorcy indywidualni jak i gminne spółki wodociągowe, które nie dysponują laboratoriami – tłumaczy Michał Stojak.

W jaki sposób badana jest woda i jak cały ten proces przebiega, tego będzie można się dowiedzieć podczas obchodów Światowego Dnia Wody, który organizujemy 21 marca 2020 roku. Pokażemy jak badana jest opolska woda, nasi mieszkańcy po raz kolejny będą się mogli przekonać się o jej wysokiej jakości – dodaje kierownik laboratorium.

http://doxa.fm/audycja/michal-stojak-4/

Wersja XML