Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2012.12.27

Podpisanie Aneksu do Umowy o dofinansowanie Projektu "TRIAS OPOLSKI – ochrona zbiornika wód podziemnych w aglomeracji Opole, Prószków i Tranów Opolski" pomiędzy Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Opolu a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

W związku z oszczędnościami, które uzyskano w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych i wyłonieniem wszystkich wykonawców do realizacji Kontraktów objętych Projektem, Spółka podpisała Aneks do Umowy o dofinansowanie Projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Pierwotna wartość Projektu wynosiła 216 665 573 PLN (netto) / 263 663 199 PLN (brutto) natomiast dofinansowanie wynosiło 143 472 785,50 PLN. Na podstawie zawartego Aneksu planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 198 435 600 PLN a dofinansowanie stanowi kwotę 106 862 850 PLN

Wersja XML

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,
ul. Oleska 64
45-222 Opole
tel. +48 77 443 55 00
fax 77 443 55 15
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3420944
w tym miesiącu: 43279
dzisiaj: 3696

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1