Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przepięcie magistrali wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Oleskiej z ulicami Batalionów Chłopskich i Bohaterów Monte Casino

Informujemy, iż w dniach 20-22 stycznia br. nastąpi przepięcie magistrali wodociągowej w rejonie skrzyżowania ul. Oleskiej z ulicami Batalionów Chłopskich i Bohaterów Monte Casino. Prace te są związane z budową centrum przesiadkowego Opole Wschodnie, prowadzoną przez firmę Banimex - głównego wykonawcę inwestycji. Przepięcie magistrali nie będzie miało wpływu na ciągłość dostawy wody dla mieszkańców miasta Opola, natomiast może w tym okresie wystąpić okresowe pogorszenie jej jakości.

Spółka WiK w Opolu Sp. z o.o.  dokłada wszelkich starań w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z chwilowym pogorszeniem jakości wody.

Ze wszelkie utrudniania z góry przepraszamy.

Wersja XML