Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy wzór faktury od stycznia 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2020 r. zmienia się szata graficzna faktur, wystawianych przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Brak opisu obrazka

Zwracamy uwagę, że ulegną zmianie numery kont bankowych. Każdy Klient z tytułu świadczonej usługi dostawy wody lub odbioru ścieków od 2020 r. otrzymuje indywidualny numer konta do wpłat. Nowo nadane numery, tj. symbol Klienta i numer konta bankowego znajdą się na fakturze.

W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego numeru konta bankowego, prosimy o jego sprawdzenie w "Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT", dostępnym pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

Po weryfikacji, konto powinno zostać zidentyfikowane jako:

Figuruje w rejestrze VAT

Firma (nazwa) lub imię i nazwisko WODOCIĄGI I KANALIZACJA W OPOLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Prosimy o zapoznanie się z nowym wzorem:

Brak opisu obrazka

UWAGA: Faktury mogą zostać wystawione na druku kolorowym lub czarno-białym.

Wersja XML