Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podpisano umowę na zbycie udziałów Miasta Opola w WiK w Opolu Sp. z o.o.

Miasto Opole zakończyło negocjacje z Polskim Funduszem Rozwoju dotyczące zbycia udziałów w Spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. Umowę podpisano 4 grudnia 2019 roku.

W kwietniu Rada Miasta Opola wyraziła zgodę na zbycie nie więcej niż 37 proc. udziałów należących do Gminy Opole w Spółce WiK w Opolu Sp. z o.o., przyjmując jednocześnie procedurę wyłonienia nabywcy. Na zaproszenie do złożenia oferty wstępnej odpowiedział jeden podmiot – Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) zarządzany przez Polski Fundusz Rozwoju TFI SA, który przeprowadził już kilka podobnych transakcji, m.in.: w Gdyni, Limanowej czy Nowym Sączu. FIS reprezentuje w pełni polski kapitał, a jego certyfikaty inwestycyjne mogą być obejmowane wyłącznie przez Skarb Państwa, BGK lub inne państwowe osoby prawne.

 

 

Opolski WiK ma bardzo dobrą kondycję finansową, ze stabilnymi przychodami, dużym majątkiem i niskim zadłużeniem. Dobra sytuacja Spółki to niskie ryzyko dla inwestora i lepsze warunki transakcji dla pozostałych stron.

Fundusz Inwestycji Samorządowych PFR stanie się mniejszościowym, pasywnym udziałowcem, który nie będzie miał wpływu na bieżące zarządzanie spółką i najpóźniej po 20 latach zakupione udziały znów staną się własnością Gminy Opole. FIS inwestuje w dobrze zarządzane, zyskowne spółki komunalne o stabilnej kondycji finansowej. Dla Funduszu to korzystna lokata kapitału, a dla miasta dodatkowe środki na realizację inwestycji istotnych dla rozwoju oraz jakości życia mieszkańców. 

Transakcja nie pozbawi WIK możliwości inwestycyjnych. Warto wspomnieć, że Spółka prowadzi obecnie, największą w historii miasta Opola, inwestycję dotyczącą kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków, której wartość szacuje się na około 207 mln zł. Nowy udziałowiec nie będzie miał swojego przedstawiciela w Zarządzie Spółki, a jedynie w organie nadzorczym i nie będzie z tego tytułu pobierał wynagrodzenia. Miasto Opole pozyska ze sprzedaży 25 proc. udziałów około 100 mln zł

- Ma to niebagatelne znaczenie dla naszego miasta, bo dzięki tym pieniądzom będziemy mogli zrealizować ważne dla mieszkańców inwestycje, jak nowy stadion piłkarski, Opolski Park Sportu czy Centrum Usług Publicznych – tłumaczy prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

- Fundusz Inwestycji Samorządowych proponuje samorządom takie formy wsparcia, które z jednej strony pokrywają lukę kapitałową w projektach inwestycyjnych, a z drugiej nie pogarszają ich Indywidualnego Wskaźnika Zadłużenia. Jesteśmy partnerem, który udziela samorządom wszechstronnego wsparcia – zarówno w obszarze finansowania, jak i kompleksowego doradztwa. Zazwyczaj pierwsza transakcja otwiera drzwi do następnych. Samorządy wiedzą, że mogą na nas liczyć w wielu aspektach - nie tylko finansowym, ale też skorzystać z naszego know -how i doświadczenia zespołu – mówi Bartłomiej Pawlak, wiceprezes zarządu PFR.

Istotnym atutem transakcji jest również fakt, że Miasto Opole nadal będzie posiadało większość udziałów w Spółce i będzie miało realny wpływ na jej działalność.

Media o wydarzeniu:

Wersja XML