Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja dotycząca awarii na ul. Oleskiej w Opolu

Informujemy, że awaria na ul. Oleskiej w Opolu, jest awarią rurociągu w ramach inwestycji prowadzonej przez wykonawcę firmę Banimex i dotyczy obecnej przebudowy Dworca Wschodniego. Rurociąg ten nie wytrzymał próby szczelności wody, nie jest podłączony do sieci wodociągowej więc nie wystąpią żadne zakłócenia w dostawie wody.

Wersja XML