Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2012.07.06

Podpisanie Umowy na roboty budowlane pn. Kontrakt 3:

Zadanie będzie polegać na budowie instalacji do suszenia osadów pofermentacyjnych  wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu przy ul. Ceglanej (części B obiektu oczyszczalni). Celem inwestycji jest zmniejszenie objętości wytwarzanych osadów oraz ich przygotowanie do dalszej obróbki (spalania).

Zakres budowy:

 1. Zespół budynków : budynek suszarni osadów pofermentacyjnych ze stacją odwadniania osadów oraz budynek źródła ciepła i wymiennikowni ciepła z częścią energetyczną,
 2. Instalacja do oczyszczania gazów odlotowych,
 3. Wiata osadu wysuszonego i odwodnionego,
 4. Wiata na kontenery,
 5. Punkt przyjęcia osadów zewnętrznych,
 6. Drogi wewnętrzne,
 7. Sieci zewnętrzne – rurociągi i linie energetyczne.

 

 

Wersja XML