Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

3.miejsce sztafety WiK Opole w biegu Wzgórzowa 13

Trzyosobowa sztafeta WiK w Opolu Sp. z o.o. zajęła 3. Miejsce podczas biegu terenowego VI Wzgórzowa Trzynastka, który odbył się 13.10.2019 r. Zawodnicy mieli do przebiegnięcia dystans ok. 13 km. Trasa prowadziła drogami gminnymi oraz przez teren poligonu wojskowego pomiędzy miejscowościami Chrząszczyce – Domecko – Winów – Górki. W sumie w biegu udział wzięło 13 sztafet. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. jest Sponsorem wydarzenia. 

Podczas imprezy promowana była opolska woda kranowa - woda Opolanka z głębi ziemi. 

 

 

 
Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. kontynuuje wdrożoną w 2015 roku strategię budowania pozytywnej relacji Spółki z jej otoczeniem w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Wdrożona Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR), jest jej dobrowolnym zobowiązaniem i wynika z dojrzałości w aspektach zarządzania i kultury organizacyjnej. Jako przedsiębiorstwo jesteśmy powołani do realizacji swojej misji w sferze gospodarczej, jednak w przeciwieństwie do innych podmiotów, których celem jest generowanie zysku dla właścicieli i akcjonariuszy, naszą misją jest służba lokalnej społeczności. Kształtujemy świat przyjazny ludziom szanując środowisko, w którym żyjemy.  WiK Opole corocznie wspiera wiele inicjatyw mieszczących się w tych ramach. Spółka wspiera lokalne instytucje realizujące zadania w dziedzinie:
• ochrony środowiska,
• edukacji i kultury,
• sportu. 
 

 

Wersja XML