• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualna taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Informujemy, że decyzją nr GL.RZT.070.2.8.2019 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 20 września 2019 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola

oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie: 

Taryfa wchodzi w życie w dniu 28 września 2019 r. na okres 3 lat.

Informujemy, że Decyzją nr GL.RZT.070.2.7.2019 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 20 września 2019 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turawa na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie w dniu 28 września 2019 r.

Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków:

Porównanie cen netto wody w Opolu do innych miast w Polsce:

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Wersja XML

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,
ul. Oleska 64
45-222 Opole
tel. +48 77 443 55 00
fax 77 443 55 15
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3361614
w tym miesiącu: 41524
dzisiaj: 1070

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1