Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Aktualna taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

Informujemy, że decyzją nr GL.RZT.70.10.2020 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 20 października 2020 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Opola

oraz w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie: 

Taryfa wchodzi w życie w dniu 28 października 2020 r. na okres 3 lat.

Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków:

Informujemy, że Decyzją nr GL.RZT.70.11.2020 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 2 listopada 2020 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turawa na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie w dniu 10 listopada 2020 r.

Aktualnie obowiązująca taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków:

PDFTaryfa obowiązująca od 10.11.2020 r. - Gmina Turawa.pdf

Porównanie cen netto wody w Opolu do innych miast w Polsce:

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka


Archiwum taryf

Wersja XML