Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WiK Opole sponsorem GKS Piomar Tarnów Opolski - Przywory

21-22.09.2019 r. w Przyworach gm. Tarnów Opolski odbył się rodzinny, piknik piłkarski organizowany przez klub sportowy GKS Piomar Tarnów Opolski - Przywory, którego Spółka WiK w Opolu Sp. z o.o. jest sponsorem. Spółka sfinansowała zakup sprzętu sportowego dla 8 zespołów klubowych, organizację pikniku sportowego dla mieszkańców gminy Tarnów Opolski i wspiera pozostałą działalność klubu. W pikniku, podczas którego promowana była opolska woda kranowa – woda Opolanka -, udział wzięło kilkanaście drużyn sportowych z województwa opolskiego. Wszystkim zwycięzcom i pozostałym zawodnikom serdecznie gratulujemy.

 

 

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. kontynuuje wdrożoną w 2015 roku strategię budowania pozytywnej relacji Spółki z jej otoczeniem w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Wdrożona Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR), jest jej dobrowolnym zobowiązaniem i wynika z dojrzałości w aspektach zarządzania i kultury organizacyjnej. Jako przedsiębiorstwo jesteśmy powołani do realizacji swojej misji w sferze gospodarczej, jednak w przeciwieństwie do innych podmiotów, których celem jest generowanie zysku dla właścicieli i akcjonariuszy, naszą misją jest służba lokalnej społeczności. Kształtujemy świat przyjazny ludziom szanując środowisko, w którym żyjemy.  WiK Opole corocznie wspiera wiele inicjatyw mieszczących się w tych ramach. Spółka wspiera lokalne instytucje realizujące zadania w dziedzinie:
• ochrony środowiska,
• edukacji i kultury,
• sportu,
• dobroczynności,
• sponsoringu.

 

 

Wersja XML