Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spółka WiK w Opolu na Pikniku Ekologicznym

W sobotę, 17 sierpnia 2019 r. na terenie Parku na osiedlu im. Armii Krajowej odbył się Piknik Ekologiczny, organizowany przez Miasto Opole, podczas którego Spółka WiK zaprezentowała sprzęt do renowacji kanałów metodą bezwykopową, który został zakupiony w ramach Projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno - ściekowej". Dużym zainteresowaniem cieszyły się również książeczki edukacyjne "Opowieści z kranu", materiały informacyjne o opolskiej wodzie kranowej - wodzie Opolance z głębi ziemi - oraz gadżety. 

 

 


Plakat do pobrania:

Brak opisu obrazka

Wersja XML