Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup samochodów specjalistycznych - artykuł na łamach NTO

Zapraszamy Państwa do przeczytania artykułu o zakupie samochodów specjalistycznych, który ukazał się na łamach Nowej Trybuny Opolskiej. Utrzymanie sprawności sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej jest jednym z 13 zadań przewidzianych w ramach realizacji Projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno - ściekowej".

Brak opisu obrazka

Wersja XML