• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakup samochodów specjalistycznych - artykuł na łamach NTO

Zapraszamy Państwa do przeczytania artykułu o zakupie samochodów specjalistycznych, który ukazał się na łamach Nowej Trybuny Opolskiej. Utrzymanie sprawności sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej jest jednym z 13 zadań przewidzianych w ramach realizacji Projektu pn.: "Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno - ściekowej".

Brak opisu obrazka

Wersja XML

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,
ul. Oleska 64
45-222 Opole
tel. +48 77 443 55 00
fax 77 443 55 15
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3297084
w tym miesiącu: 37700
dzisiaj: 230