Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Horoszkiewicza w Opolu

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. informują, że przystępują z dniem 13.06.2019 r. do realizacji zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Horoszkiewicza w Opolu”. W związku z przedmiotowymi robotami etapowo będzie następowała zmiana w organizacji ruchu drogowego w rejonie ulicy objętej przebudową sieci wodociągowej. Jednocześnie informujemy, że  o planowanych brakach w dostawie wody będziemy informować odbiorców z odpowiednim wyprzedzeniem.

Wykonawcą robót jest firma INSBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu.

Planowany termin zakończenia robót: październik 2019 r.

Osoby do kontaktu:

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wersja XML