Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spółka WiK Opole powołała Radę Naukową

12 czerwca br. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej w Spółce. Rada ma być organem opiniotwórczym i doradczym Zarządu Spółki, powołanym do oceny strategii inwestowania, modernizacji i utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przedsiębiorstwa.

Do kompetencji Rady Naukowej ma należeć w szczególności opiniowanie prowadzonych przez Spółkę działań w obszarze innowacyjnym i rozwojowym, rekomendowanie nowych działań innowacyjnych i rozwojowych, rekomendowanie przedstawicieli do zespołów eksperckich i tematyki prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich realizowanych we współpracy ze Spółką. Rada Naukowa ma również pomóc merytorycznie przy wytyczaniu kierunków badań prowadzonych przez Spółkę wspólnie z osobami trzecimi, w szczególności w zakresie oceny stopnia innowacyjności oraz wypełniania przesłanek wymaganych przez prawo krajowe lub unijne wymogów, wynalazków lub wzorów użytkowych.

Do Rady Naukowej zaproszeni zostali przedstawiciele czołowych w województwie opolskim oraz w Polsce uczelni akademickich:

Więcej informacji o Radzie Naukowej znajduje się na stronie https://wikopole.com.pl/1573/innowacje-i-rozwoj.html

Media o wydarzeniu:

TVP3 Opole
http://opole.tvp.pl/43055556/naukowcy-w-sluzbie-wodociagow-wik-powolal-rade-naukowa

Radio Opole
http://radio.opole.pl/103,282402,spolka-wodociagi-i-kanalizacja-w-opolu-powolala-


Radio Doxa
http://doxa.fm/aktualnosci/region/rada-wskaze-kierunki-rozwoju-wik/

 

 

 

Wersja XML