Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Światowy Dzień Ochrony Środowiska – 5 czerwca

5 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Ochrony Środowiska 

Dzień ten ustanowiony został na pamiątkę pierwszej światowej konferencji podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ 5 czerwca 1972 roku na temat stanu środowiska. Hasłem przewodnim było: „Tylko jedna Ziemia”. Święto przypomina o wielkim znaczeniu przyrody, a przede wszystkim o odpowiedzialności człowieka za stan środowiska naturalnego. Ideą jest zwrócenie uwagi na problemy związane z zanieczyszczeniem środowiska, podnoszenie świadomości ekologicznej, a także zachęcanie do działalności chroniących zasoby naturalne.

Misją Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o. o.  jest „niezawodna dostawa wody i odbiór ścieków przy jednoczesnym stosowaniu nowoczesnych, chroniących środowisko technologii”. Przyjęte strategie i zadania statutowe w zakresie jakości i ochrony środowiska przyczyniają się do minimalizowania negatywnych skutków oddziaływania zakładu na środowisko poprzez:

Działania na rzecz środowiska w 2018 r. obrazują  następujące liczby:

Ponadto, podnoszenie świadomości ekologicznej realizujemy poprzez:

Nasze działania na rzecz ekologii mają charakter wieloletni oraz trwały.

W ostatnim czasie  otrzymaliśmy również  nagrody oraz wyróżnienia za działalność na rzecz środowiska naturalnego:

Całokształt działań Spółki zmierza do zapobiegania wyrządzeniu szkód zasobom naturalnym, zmniejszenia ryzyka wystąpienia szkód, edukacji ekologicznej społeczeństwa, a także do efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym środków służących oszczędzaniu energii i stosowania odnawialnych źródeł energii.

Wersja XML