Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie działań służących dobru wspólnemu

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o., przyjmując na siebie dobrowolne zobowiązanie wspierania działań służących lokalnej społeczności

ogłasza nabór wniosków o wsparcie działań służących dobru wspólnemu.

Z ogromnym szacunkiem odnosimy się do organizacji pozarządowych, pracujących na rzecz naszej małej ojczyzny. Podziwiamy zaangażowanie wolontariuszy, społeczników i pasjonatów, poświęcających swój czas dla innych. Takie inicjatywy, organizacje i instytucje chcemy wspierać. Chcemy udzielać wsparcia na podstawie jasnych, ogólnie dostępnych kryteriów, zgodnie z przyjętymi priorytetami, a efekty naszej pomocy będziemy komunikowali naszym partnerom biznesowym i społecznym poprzez stronę internetową.

Zasady składania, oceny i rozpatrywania wniosków o wsparcie:

Spółka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do beneficjenta o dodatkowe dokumenty, tj. sprawozdanie z działalności za poprzedni rok, upoważnienia itp.

Wzór wniosku o udzielnie darowizny (DOCwniosek_o_udzielenie_wsparcia.docPDFwniosek_o_udzielenie_wsparcia.pdf). Wypełnione wnioski należy przesłać na adres  lub pocztą tradycyjną na adres Spółki. Dodatkowe informacje można również uzyskać pod nr. telefonu (77) 443 56 87. 

Wersja XML