Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WiK Opole otrzymuje certyfikat EKO FIRMA 2019

Spółka WiK Opole została Laureatem Ogólnopolskiego Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności w kategorii EKO FIRMA 2019.  Kapituła Programu doceniła i wysoko oceniła działania Spółki związane z wdrażaniem zasad Odpowiedzialnego Biznesu w dziedzinie ochrony środowiska i ekologii. Tytuł Liderzy Społecznej Odpowiedzialności przyznawany jest przez Forum Biznesu.

Brak opisu obrazka

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w 2018 roku kontynuował wdrożoną w 2015 roku strategię budowania pozytywnej relacji Spółki z jej otoczeniem w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Wdrożona Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR), jest jej dobrowolnym zobowiązaniem i wynika z dojrzałości w aspektach zarządzania i kultury organizacyjnej. Jako przedsiębiorstwo jesteśmy powołani do realizacji swojej misji w sferze gospodarczej, jednak w przeciwieństwie do innych podmiotów, których celem jest generowanie zysku dla właścicieli i akcjonariuszy, naszą misją jest służba lokalnej społeczności. Kształtujemy świat przyjazny ludziom szanując środowisko, w którym żyjemy.  WiK Opole corocznie wspiera wiele inicjatyw mieszczących się w tych ramach. Spółka w 2018 roku wspierała lokalne instytucje realizujące zadania w dziedzinie:
• ochrony środowiska,
• edukacji i kultury,
• sportu,
• dobroczynności,
• sponsoringu.

 

 

Wersja XML