Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ekologia wpisana w strategię

13.05.2019 w Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł o Spółce WiK w Opolu Sp. z o.o. jako liderze w branży wod-kan w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w dziedzinie ekologii.

Zachęcamy do lektury.

Brak opisu obrazka

Sprostowanie do treści artykułu:

Obecna treść: „Tylko w ub. roku wyprodukowany w ten sposób prąd pozwolił na zaspokojenie potrzeb własnych przedsiębiorstwa na poziomie 40 proc. Jednocześnie przyczyniając się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych…”
 
Powinno być: „W 2018 roku, uzyskana energia elektryczna pozwoliła na zaspokojenie potrzeb własnych oczyszczalni ścieków na poziomie 40%.  Powstający gaz wykorzystywany jest również do ogrzania budynku biurowego. Produkcja biogazu oraz jego wykorzystanie przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.”
 

http://forumbiznesu.pl/admin/zalaczniki/Forum%2005.2019%20(Strona%2002).pdf

https://serwisy.gazetaprawna.pl/forumbiznesu/artykuly/1411693,ekologia-wpisana-w-strategie.html

Wersja XML