Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o podłączaniu kanalizacji w gminach objętych Projektem

Na terenie gmin biorących udział w realizacji Projektu „TRIAS OPOLSKI - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski - II etap”

Czynności- związane z:
-           wydawaniem warunków podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej
-           odbiorami przyłączy kanalizacji sanitarnej
-           zawieraniem umów na odbiór ścieków
w imieniu WiK Opole Sp. z o.o. realizują:

Gmina Komprachcice
miejscowości: Domecko, Ochodze – Komprachcice, Wawelno

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Komprachcicach
ul. Rolnicza 6, 46-070 Komprachcice
tel. 77 4646 234, 77 4646 258
e-mail:

Gmina Tarnów Opolski

miejscowości: Miedziana, Nakło, Tarnów Opolski

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tarnowie Opolskim
ul. Cmentarna 5
46-050 Tarnów Opolski
tel.fax 077 4 644 208
tel. 077 4 645 425
e-mail:

Gmina Prószków

miejscowości:  Boguszyce, Jaśkowice, Ligota Prószkowska, Przysiecz, Zimnice Małe, Źlinice

ZGKiM Sp. z o.o. w Prószkowie
ul. Daszyńskiego 13A,
46-060 Prószków
tel. 77 4648073
fax. 77 4648075
e-mail:

Gmina Izbicko

miejscowości: Borycz, Grabów, Krośnica, Utrata

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Izbicku
ul. Powstańców Śląskich 16
46-049 Izbicko
e-mail:

tel.77 4631254

Wersja XML