• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prezes Zarządu w radiu Doxa

Pan Ireneusz Jaki, Prezes Zarządu, rozmawiał z dziennikarzem radia Doxa na temat aktualnie realizowanego w Spółce Projektu "Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno - ściekowej". W rozmowie zostały poruszone ważne kwestie związane z podpisaniem Umowy z Wykonawcą WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z o.o. na realizację Zadania nr 1 pn.: "Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu (cz. A + cz. B)".

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy

MP3Prezes Zarządu Pan Ireneusz Jaki, wywiad 18.04.2019 r..mp3

Wersja XML

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,
ul. Oleska 64
45-222 Opole
tel. +48 77 443 55 00
fax 77 443 55 15
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3305189
w tym miesiącu: 45805
dzisiaj: 183