Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich w dniu 10.05.2019 r. w ramach Projektu „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno – ściekowej” będą mieli Państwo okazję zwiedzić opolską oczyszczalnię ścieków. Warto zaznaczyć, że jest to atrakcyjne wydarzenie, ponieważ poza Dniami Otwartymi miejsce jest niedostępne dla odwiedzających.

Wydarzenie kierowane jest do osób dorosłych. 


Zgłoszeń można dokonywać pod adresem:

bok@wikopole.com.pl

Zapraszamy również na oficjalną stronę wydarzenia: 

https://dniotwarte.eu/wydarzenia/wydarzenie/modernizujemy-opolska-oczyszczalnie

Wersja XML