Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dla mieszkańców

Informacje dla mieszkańców objetych Projektem

 • Informacja o podłączaniu kanalizacji w gminach objętych Projektem

  Na terenie gmin biorących udział w realizacji Projektu „TRIAS OPOLSKI - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski - II etap” Czynności- związane z: -           wydawaniem warunków podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej -           odbiorami przyłączy kanalizacji sanitarnej -           zawieraniem umów na odbiór ścieków w imieniu WiK Opole Sp. z o.o. realizują:
  Data publikacji:
 • Wniosek o zmianę przyłącza

  Wnioski do pobrania dla mieszkańców objętych Projektem PDFwniosek_o_zmiane_przylacza.pdf
  Data publikacji:
Wersja XML