Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WiK Opole bierze udział w programie wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby skazane

Brak opisu obrazka

W związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie podmiotów, co do których jest orzeczona kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, Prezydent Miasta Opola wskazał podmioty do realizowania niniejszego rozporządzenia. Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. od maja 2017 roku bierze udział w programie penitencjarnym, wykonywania prac społecznie użytecznych przez osoby skazane prawomocnie wyrokiem Sądu. Na terenie Spółki osoby wskazane przez Kuratora Sądowego wykonują prace porządkowe w obrębie dróg komunikacyjnych i terenów zielonych na wybranych obiektach. W ciągu dwóch lat prace społecznie użyteczne na terenie Spółki wykonało albo jest w trakcie realizacji 15 skazanych.

Wersja XML