Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opolska Marka 2018 – wyróżnienie dla WiK Opole

 

WiK w Opolu Sp. z o.o.  otrzymała wyróżnienie w kategorii CSR-Przedsiębiorstwo dla Regionu podczas uroczystej gali konkursu Opolska Marka 2018, która odbyła się 3 kwietnia 2019 r. w Filharmonii Opolskiej.  Wyróżnienie zostało przyznane Spółce za realizację strategii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Brak opisu obrazka
Brak opisu obrazka

Zarząd Spółki Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. w 2018 roku kontynuował wdrożoną w 2015 roku strategię budowania pozytywnej relacji Spółki z jej otoczeniem w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. Wdrożona Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR), jest jej dobrowolnym zobowiązaniem i wynika z dojrzałości w aspektach zarządzania i kultury organizacyjnej. Jako przedsiębiorstwo jesteśmy powołani do realizacji swojej misji w sferze gospodarczej, jednak w przeciwieństwie do innych podmiotów, których celem jest generowanie zysku dla właścicieli i akcjonariuszy, naszą misją jest służba lokalnej społeczności. Kształtujemy świat przyjazny ludziom szanując środowisko, w którym żyjemy.  WiK Opole corocznie wspiera wiele inicjatyw mieszczących się w tych ramach. Na stronie internetowej Spółki udostępnione są odpowiednie formularze wniosków o wsparcie finansowe w formie darowizny i sponsoringu.

Spółka w 2018 roku wspierała lokalne instytucje realizujące zadania w dziedzinie:

Celem Konkursu Opolska Marka 2018, organizowanym przez Marszałka Województwa Opolskiego, było wyłonienie najlepszych usług roku 2018, najlepszych przedsiębiorstw promujących region (województwo) opolski, najlepszych produktów roku 2018, najlepszych przedsiębiorstw dla regionu (CSR) roku 2018, najlepszego produktu spożywczego roku 2018, najlepszych przedsiębiorców oraz inwestycji 15-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz szerokie promowanie opolskich przedsiębiorstw na rynku krajowym i zagranicznym.

 

 

Wersja XML