Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działy - kontakt

Dział

Telefon

Telefon komórkowy

Biuro Obsługi Klienta

77 44 35 501
77 44 35 502

Biuro Obsługi Klienta

Centralny Punkt Monitorowania

77 44 35 548
77 44 35 549

 

Dział Sprzedaży

77 44 35 536
77 44 35 633 

 

Biuro Zarządu

77 44 35 631
77 44 35 653

 

Dział Mechaniczno-Energetyczny

77 44 35 611
77 44 35 695
77 44 35 618
77 44 35 619

 

Główny Księgowy 

77 44 35 545

 

Zastępca Głównego Księgowego  77 44 35 692  

Dział Administracyjno-Gospodarczy

77 44 35 654
77 44 35 506 

606 996 664

Dział ds. BHP i PPOŻ

77 44 35 697 

 

Dział Informatyki

77 44 35 554
77 44 35 552 

 

Dział Inwestycji

77 44 35 910
77 44 35 578

606 108 334

Dział Kontrolingu

77 44 35 544

787 095 970

Dział Księgowości

77 44 35 692
77 44 35 531

880 789 182

Dział Laboratorium

77 44 35 682
77 44 35 681

698 579 818

Dział Logistyki

77 44 35 623
77 44 35 621 

660 702 463

Dział Ochrony Środowiska

77 44 35 568
77 44 35 646 

694 446 565

Dział Oczyszczalni Ścieków

77 44 35 671
77 44 35 673
77 44 35 675 

694 446 581

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi, 
Płac i Spraw Socjalnych

77 44 35 529
77 44 35 634 

882 351 054

Dział Produkcji Wody

77 44 35 583
77 44 35 591 

694 446 577

Dział Promocji i Marketingu

77 44 35 686

694 446 575

Dział Przetargów i Umów

77 44 35 575
77 44 35 550

539 771 545

Dział Sieci Kanalizacyjnych

77 44 35 573
77 44 35 664
77 44 35 663

538 238 482

Dział Sieci Wodociągowej

77 44 35 594
77 44 35 595

795 549 404

Dział Sprzedaży

77 44 35 536
77 44 35 633 

604 631 153

Dział Techniczny i Zarządzania Majątkiem

77 44 35 566
77 44 35 569
77 44 35 642 

795 409 123

Dział Windykacji

77 44 35 518
77 44 35 520 

787 096 866

Dział Wodomierzy

77 44 35 600
77 44 35 620 

660 702 569

Obsługa Prawna

77 44 35 627

Stan. ds. OC i Spraw Obronnych Pełnomocnik
ds. Ochrony Informacji Niejawnych

77 44 35 606 

694 446 557

Stanowisko Inspektor Ochrony Danych

77 44 35 606 

694 446 557

JRP MAO - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów 

77 44 35 516

 

JRP Kierownik - Zastępca MAO

77 44 35 908 

694 446 576

JRP Komórka ds. Ekonomicznych

77 44 35 629 

660 702 863

JRP Komórka ds. Organizacyjnych i Promocji

77 44 35 904 

532 754 271

JRP Komórka ds. Realizacji Projektu

77 44 35 901

 

JRP Komórka ds. Zamówień Publicznych

77 44 35 907

 

JRP Obsługa Prawna

77 44 35 902

 

 

Wersja XML