Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działy - kontakt

Dział

Telefon

Telefon komórkowy

Biuro Obsługi Klienta

77 44 35 501
77 44 35 502

Biuro Obsługi Klienta

Centralny Punkt Monitorowania 77 44 35 548 774435549

Dział Sprzedaży

77 44 35 536
77 44 35 633 

 

Biuro Zarządu

77 44 35 631
77 44 35 653

 

Dyrektor ds. Eksploatacji Sieci

77 44 35 695

735 984 610

Dyrektor ds. Finansowych i Sprzedaży

77 44 35 545

787 095 970

Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju  77 44 35 618

660 701 756

Dział Administracyjno-Gospodarczy

77 44 35 654
77 44 35 506 

606 996 664

Dział ds. BHP i PPOŻ

77 44 35 649 

604 647 618

Dział Geodezyjnych Systemów Informatycznych

77 44 35 642
77 44 35 641 

666 371 588

Dział Głównego Energetyka

77 44 35 619
77 44 35 607

882 352 366

Dział Głównego Mechanika

77 44 35 611
77 44 35 617 

882 352 368

Dział Informatyki

77 44 35 554
77 44 35 552 

 

Dział Inwestycji

77 44 35 910
77 44 35 647

606 108 334

Dział Kontrolingu

77 44 35 545
77 44 35 544

787 095 970

Dział Księgowości

77 44 35 692
77 44 35 531
77 44 35 525

880 789 182

Dział Laboratorium

77 44 35 682
77 44 35 681

698 579 818

Dział Logistyki

77 44 35 623
77 44 35 621 

660 702 463

Dział Ochrony Środowiska

77 44 35 568
77 44 35 646 

694 446 565

Dział Oczyszczalni Ścieków

77 44 35 671
77 44 35 673
77 44 35 675 

694 446 581

Dział Płac i Spraw Socjalnych

77 44 35 538
77 44 35 530 

532 796 502

Dział Produkcji Wody

77 44 35 585
77 44 35 591 

694 446 577

Dział Promocji i Marketingu

77 44 35 686
77 44 35 685

694 446 575

Dział Przetargów i Umów

77 44 35 575
77 44 35 550

539 771 545

Dział Sieci Kanalizacji Sanitarnej i Deszczowej

77 44 35 576
77 44 35 573
77 44 35 664
77 44 35 663

538 238 482

Dział Sieci Wodociągowej

77 44 35 594
77 44 35 595

795 549 404

Dział Sprzedaży

77 44 35 536
77 44 35 633 

604 631 153

Dział Techniczny i Zarządzania Majątkiem

77 44 35 566 

795 409 123

Dział Windykacji

77 44 35 518
77 44 35 520 

787 096 866

Dział Wodomierzy

77 44 35 600
77 44 35 620 

660 702 569

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

77 44 35 634
77 44 35 529 

694 446 584

Obsługa Prawna

77 44 35 627
77 44 35 628

 

Stan. ds. OC i Spraw Obronnych Pełnomocnik
ds. Ochrony Informacji Niejawnych

77 44 35 604 

694 446 567

Stanowisko Inspektor Ochrony Danych

77 44 35 606 

694 446 557

JRP MAO - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów 

77 44 35 916

 

JRP Kierownik - Zastępca MAO

77 44 35 908 

694 446 576

JRP Z-ca Kierownika - Zastępca MAO

77 44 35 901 

694 446 573

JRP Komórka ds. Ekonomicznych

77 44 35 629 

660 702 863

JRP Komórka ds. Organizacyjnych i Promocji

77 44 35 904 

532 754 271

JRP Komórka ds. Realizacji Projektu

77 44 35 905
77 44 35 906

 

JRP Komórka ds. Zamówień Publicznych

77 44 35 907

 

JRP Obsługa Prawna

77 44 35 902

 

 

Wersja XML