Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działy - kontakt

Dział

Telefon

Telefon komórkowy

Biuro Obsługi Klienta

77 44 35 501
77 44 35 502

ASYSTENT
ONLINE

Biuro Zarządu

77 44 35 631
77 44 35 653

606 996 664

Centralny Punkt Monitorowania

77 44 35 548 

694 446 562

Dyrektor ds. Eksploatacji Sieci

77 44 35 605

660 701 856

Dyrektor ds. Finansowych i Sprzedaży

77 44 35 545

604 680 193

Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju

77 44 35 618 

660 701 756

Dyrektor ds. Organizacji i Zarządzania

77 44 35 631 

604 574 328

Dział Administracyjno-Gospodarczy

77 44 35 670
77 44 35 655 

882 353 240

Dział ds. Badań i Rozwoju

77 44 35 576
77 44 35 574 

735 984 610

Dział ds. BHP i PPOŻ

77 44 35 649 

604 647 618

Dział Geodezyjnych Systemów Informatycznych

77 44 35 642
77 44 35 641 

666 371 588

Dział Głównego Energetyka

77 44 35 619
77 44 35 607

882 352 366

Dział Głównego Mechanika

77 44 35 611
77 44 35 695 

882 352 368

Dział Informatyki

77 44 35 554
77 44 35 552 

694 446 553

Dział Inwestycji

77 44 35 910
77 44 35 647

606 108 334

Dział Kontrolingu

77 44 35 545
77 44 35 544

787 095 970

Dział Księgowości

77 44 35 525
77 44 35 522

694 446 564

Dział Laboratorium

77 44 35 682
77 44 35 681

698 579 818

Dział Logistyki

77 44 35 622
77 44 35 623 

539 530 960

Dział Ochrony Środowiska

77 44 35 568
77 44 35 646 

694 446 565

Dział Oczyszczalni Ścieków

77 44 35 671
77 44 35 673
77 44 35 675 

694 446 581

Dział Płac i Spraw Socjalnych

77 44 35 538
77 44 35 530 

532 796 502

Dział Produkcji Wody

77 44 35 585
77 44 35 591 

694 446 577

Dział Promocji i Marketingu

77 44 35 686

694 446 575

Dział Przetargów i Umów

77 44 35 575
77 44 35 550

539 771 545

Dział Sieci Kanalizacyjnej

77 44 35 664
77 44 35 662

606 108 421

Dział Sieci Wodociągowej

77 44 35 595
77 44 35 594
77 44 35 541 

795 549 404

Dział Sprzedaży

77 44 35 536
77 44 35 654
77 44 35 633 

604 631 153

Dział Techniczny i Zarządzania Majątkiem

77 44 35 566
77 44 35 561 

795 409 123

Dział Windykacji

77 44 35 518
77 44 35 520
77 44 35 517 

882 351 057

Dział Wodomierzy

77 44 35 600
77 44 35 620 

660 702 569

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi

77 44 35 634
77 44 35 529 

694 446 584

Obsługa Prawna

77 44 35 627
77 44 35 627

 

Stan. ds. OC i Spraw Obronnych Pełnomocnik
ds. Ochrony Informacji Niejawnych

77 44 35 604 

694 446 567

Stanowisko Inspektor Ochrony Danych

77 44 35 606 

694 446 557

JRP MAO - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów 

77 44 35 916

 

JRP Kierownik - Zastępca MAO

77 44 35 908 

694 446 576

JRP Z-ca Kierownika - Zastępca MAO

77 44 35 901 

694 446 573

JRP Komórka ds. Ekonomicznych

77 44 35 629 

660 702 863

JRP Komórka ds. Organizacyjnych i Promocji

77 44 35 909 

532 754 271

JRP Komórka ds. Realizacji Projektu

77 44 35 905
77 44 35 906

 

JRP Komórka ds. Zamówień Publicznych

77 44 35 907

 

JRP Obsługa Prawna

77 44 35 902

 

 

Wersja XML