Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Działy - kontakt

Biuro Obsługi Klienta - tel.: 77 44 35 501, 77 44 35 502, fax: 77 44 35 503

Biuro Zarządu - tel.: 77 44 35 632, 77 44 35 654

Centralny Punkt Monitorowania - tel.: 77 44 35 548, 77 44 35 549

Dyrektor ds. Eksploatacji Sieci - tel.: 77 44 35 605

Dyrektor ds. Finansowych i Sprzedaży - tel.: 77 44 35 688

Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju - tel.: 77 44 35 695

Dyrektor ds. Organizacji i Zarządzania - tel.: 77 44 35 631

Dział Administracyjno-Gospodarczy - tel.: 77 44 35 670, 77 44 35 505

Dział ds. Badań i Rozwoju - tel.: 77 44 35 612

Dział ds. BHP i PPOŻ - tel.: 77 44 35 649

Dział Geodezyjnych Systemów Informatycznych  - tel.: 77 44 35 642, 77 44 35 641

Dział Głównego Energetyka - tel.: 77 44 35 619

Dział Głównego Mechanika - tel.: 77 44 35 611

Dział Informatyki - tel.: 77 44 35 554, 77 44 35 555

Dział Inwestycji - tel.: 77 44 35 910

Dział Kontrolingu - tel.: 77 44 35 545, 77 44 35 544

Dział Księgowości - tel.: 77 44 35 525, 77 44 35 522

Dział Laboratorium - tel.: 77 44 35 682, 77 44 35 681, 77 44 35 681

Dział Logistyki - tel.: 77 44 35 622, 77 44 35 698

Dział Ochrony Środowiska - tel.: 77 44 35 568, 77 44 35 646

Dział Oczyszczalni Ścieków - tel.: 77 44 35 671, 77 44 35 673, 77 44 35 675

Dział Płac i Spraw Socjalnych - tel.: 77 44 35 538, 77 44 35 530

Dział Produkcji Wody - tel.: 77 44 35 585, 77 44 35 586

Dział Promocji i Marketingu - tel.: 77 44 35 687, 77 44 35 686

Dział Przetargów i Umów - tel.: 77 44 35 575, 77 44 35 550

Dział Sieci Kanalizacyjnej - tel.: 77 44 35 664, 77 44 35 573, 77 44 35 576, 77 44 35 663

Dział Sieci Wodociągowej - tel.: 77 44 35 595, 77 44 35 594, 77 44 35 541

Dział Sprzedaży - tel.: 77 44 35 536, 77 44 35 690, 77 44 35 633

Dział Techniczny i Zarządzania Majątkiem - tel.: 77 44 35 566, 77 44 35 561

Dział Windykacji - tel.: 77 44 35 518, 77 44 35 520, 77 44 35 519, 77 44 35 517

Dział Wodomierzy - tel.: 77 44 35 600, 77 44 35 601

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi - tel.: 77 44 35 634, 77 44 35 529

Obsługa Prawna - tel.: 77 44 35 627, 77 44 35 627

Stan. ds. OC i Spraw Obronnych Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - tel.: 77 44 35 604

Stanowisko Inspektor Ochrony Danych - tel.: 77 44 35 606

JRP MAO - Pełnomocnik ds. Realizacji Projektów - tel.: 77 44 35 916

JRP Kierownik - Zastępca MAO - tel.: 77 44 35 908

JRP Z-ca Kierownika - Zastępca MAO - tel.: 77 44 35 901

JRP Komórka ds. Ekonomicznych - tel.: 77 44 35 629

JRP Komórka ds. Organizacyjnych i Promocji - tel.: 77 44 35 909

JRP Komórka ds. Realizacji Projektu - tel.: 77 44 35 905, 77 44 35 906

JRP Komórka ds. Zamówień Publicznych - tel.: 77 44 35 907

JRP Obsługa Prawna - tel.: 77 44 35 902

JRP Z-ca Kierownika ds. Ekonomicznych - tel.: 77 44 35 629

JRP Z-ca Kierownika ds. Zamówień Publicznych - tel.: 77 44 35 907

JRP Z-ca Kierownika JRP ds. Organizacyjnych i Promocji - tel.: 77 44 35 904

Wersja XML