Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyłonienie Wykonawcy na Zadanie nr 1 - "Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu"

Informujemy, że w dniu 31.01.2019 r. zamieszczono na stronie internetowej ogłoszenie o wyborze Wykonawcy na Kontrakt nr 1 "Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu (cz. A + cz. B)". Wyłoniono firmę WTE Wassertechnik.

Wersja XML