• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Polityka personalna

Polityka Personalna Wodociągów i Kanalizacji w Opolu Sp. z o.o. zakłada, że najważniejszym i najcenniejszym kapitałem firmy są ludzie. Dzięki odpowiednio dobranym zasobom ludzkim, możemy utrzymać i umacniać naszą pozycję. Poziom wiedzy pracowników, ich wykształcenie, motywacja i zaangażowanie stanowią klucz do sukcesu.

ZADOWOLONY PRACOWNIK JEST NAJWIĘKSZĄ WARTOŚCIĄ FIRMY

Kształtowanie polityki personalnej firmy pojmujemy przede wszystkim jako inwestycję w kapitał ludzki. W Wodociągach i Kanalizacja  w Opolu Sp. z o.o. koncentrujemy się na jednostce, starając się stworzyć jej optymalne warunki pracy w zespole.

Dbamy też o stałe podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych. Uważamy, że sukces naszej firmy jest wynikiem pracy wielu zespołów ludzi, którzy pod szyldem Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. zdecydowali się realizować swoje ścieżki kariery. Zaufanie, którym nas obdarzyli, zobligowało nas do jeszcze większej troski o pracownika.

Wersja XML

Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.,
ul. Oleska 64
45-222 Opole
tel. +48 77 443 55 00
fax 77 443 55 15
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 3296986
w tym miesiącu: 37602
dzisiaj: 132