Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Staże i praktyki

Praktyki studenckie i staże absolwencki odbywają się w okresie całego roku. Wybrani kandydaci są zobowiązani do dostarczenia dokumentów z uczelni kierujących studentów na praktyki.

Praktyki studenckie odbywają się we wszystkich naszych lokalizacjach.

Biorąc udział w programie praktyk studenckich każdy student ma szansę:

Wersja XML